Världens smak 2016

är till ända för i år och vi vill tacka alla våra utställare och besökare för två fantastiska dagar. 
Ett extra stort tack till Maya Samuelsson, Roy Fares, Paolo Roberto, Tareq Taylor och inte minst Lina Skandevall som på ett föredömligt sätt höll ihop vårt scenprogram.